Nehir Suyu Arıtma

Nehir Suyu Arıtma

Nehir Suyu Arıtma


Nehir Suyu Arıtma

HAS SU Arıtma Sistemlerinde mümkün olan en az alanda olabilecek en uygun yüzey alanı ve açıyla dizayn yapılır. Bu dizayn ile lamellanın kapladığı alana göre 10 kat fazla çökelme yüzey alanı sağlanmış olur. Plakalar arasındaki mesafe çok az tutularak sistemin kapladığı alan minimize edilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sistem dizaynı fiziksel ve kimyasal arıtıma prensipleriyle yapılır
50 m3/saat ve 100 m3/saat kapasiteli iki standart sistem mevcuttur; daha yüksek kapasiteler için çoklu sistem dizaynlarıyla kişiye özel çözümler yapılmaktadır.
Geleneksel çökellme havuzlarına göre 10 kat fazla çökelme alanı sağlanır
Korozyona dayanıklıdır, PVC plakalar tamamen suya batık halde bulunur
Optimum çökelme için plakalar 55 derece açıyla yerleştirirlir
Kendi kendini temizleyen plakalar ve hareket etmeyen parçalar sayesinde işletme maliyeti düşüktür
Az yer kaplayan dizaynıyla daha verimli alan kullanımı sağlar.
UYGULAMA ALANLARI

Ön klorlama, koagülasyon-flokülasyon, lamella arıtma, kum filtrasyonu ve  klorlama ünitelerinden oluşan kompakt arıtım sistemleri askıda katı madde giderimi için ideal bir prosestir.
Irak’ta nehirlerden veya diğer doğal kaynak sularından alınan su evsel kullanım için uygun kalitede su üretilmesi için kullanılır. (içme suyu veya diğer kullanım alanları)