İş Politikamız<

İş Politikamız

İş Politikamız


* İş güvenliği en önemli önceliğimizdir.

* Çalışanlarımızı İş güvenliği ve sağlık konularında duyarlılaştırmak toplumsal sorumluluğumuzdur.

* Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmeliklerle uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.

* Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız.

* Ürün ve faaliyetlerimizin çalışanların sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz eder ve sürekli azaltırız.