Çevre Politikamız<

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


* HSA Arıtma üretimi, satışı, servisi, endüstriyel kimyasal satışı faaliyetlerinde çevreye ve topluma karşı sorumlulukların 

bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik vereni teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak;

* Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi;

* Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,

* Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışacağımızı,

* Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

* Çevre bilincini ve çevreyi koruma amacı ile yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,

* Çevre kirliliğini önlemek amacı ile kirletici atığın tekrar kullanılması veya geri kazanılması için çalışmalar yapmayı taahhüt ederiz.